Pentti Huovinen

Blogi

Onnellista Uutta Vuotta!

Uudenvuoden vastaanottotilaisuus

Turun tuomiokirkon portailta 31.12.2013, 23.30

Arvoisat kaupunkilaiset ja kuulijat! Ärade stadsbor och åhörare!

Mikä on ihmisen elämässä korkein käytännön toimin saavutettava hyvä? Kreikkalainen filosofi Aristoteles toteaa Politiikka-teoksessaan näin: Ihmisten suuri joukko ja sivistyneet sanovat sen olevan onnellisuus. Ja heidän mielestään ”olla onnellinen” tarkoittaa samaa kuin ”elää hyvin” tai ”onnistua elämässä”.

Filosofen Aristoteles anser samhällets uppgift vara att försäkra att varje medborgare har en verklig möjlighet till ett lyckligt liv. Aristoteles antaa yhteiskunnalle seuraavat tehtävät: aineellisista tarpeista huolehtiminen, terveellisen elinympäristön rakentaminen, sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden varmistaminen, kykyjen kehitystä edistävä kasvatus sekä urheilun, kulttuurin ja muun yhteisöelämän edellytysten ylläpito.

Turussa on näitä Aristoteleen antamia tehtäviä toteutettu vuosisatojen ajan. Turku on vauras kaupunki, huolehdimme ympäristöstämme, meillä on kaksi yliopistoa sekä kattava ja laadukas kouluverkosto. Olemme kulttuurikaupunki, urheilukaupunki ja yhdistysten kaupunki. Turku on hieno paikka asua, tehdä työtä ja elää.

Nyt vuoden istuneelle Turun kaupunginvaltuustolle on käynyt kuitenkin selväksi, että edessä on kuntatalouden kannalta raskaita aikoja. Kustannukset kohoavat, velvoitteet lisääntyvät eikä esitetty valtionosuusuudistuskaan ole meille suosiollinen. Meillä on useiden veroäyrien kustannuspaine vuosikymmenen loppuun mennessä; rahassa sadasta, jopa pariin sataan miljoonaan euroon.

Kuntien taloustilanne on voimakkaasti riippuvainen yleisestä taloustilanteesta, elinkeinoelämän ja yritysten menestyksestä. Elinkeinoelämän menestys on myös meidän menestyksemme. Mutta myös kuntien on toimittava kustannustehokkaammin. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kuntarakenteen uudistusten on välttämättä mentävä eteenpäin. Samalla Turun kaupungin on jatkettava määrätietoisesti oman toimintansa uudistamista.

Suomalaiset ovat muutama päivä sitten ilmestyneen Turun Sanomien mukaan aivan poikkeuksellisen onnellista kansaa. Oli hämmentävää lukea että suomalaisista erittäin tai melko onnellisia on peräti 87 prosenttia. Vaikka ehkä olemmekin onnistuneet monissa asioissa niin yhteiskuntana kuin yksilöinä, jää tuo 87 prosentin luku mietityttämään.

On kysyttävä, mitä tarkoittaa gallupissa esitetty vaihtoehto ”melko onnellinen”? Siihen ryhmään kuului nimittäin suurin osa kaikista onnellisista. Erittäin onnellisia oli vähemmistö. Jos määrittelemme ”melko onnellisen” samaksi kuin tyytyväinen, lienemme lähempänä totuutta. Samalla myönnämme, että meillä on parannettavaa niin yhteiskuntana kuin yksilöinä, emmekä saa tuudittautua siihen, että kaikki on nyt hyvin.

Onnellisuudella on kuitenkin toinenkin puoli, johon yhteiskunnalla on hyvin vähän vaikutusta. Med vetenskaplig forskning kan man tydligt skilja på fyra faktorer som påverkar lycklighet. De första tre av dem är: ett behagligt liv, ett bra liv och ett meningsfullt liv.

Ensimmäinen neljästä tekijästä on miellyttävä elämä. Elämän pitäisi sisältää riittävästi mielihyvän kokemuksia. Ilman edes ajoittaisia mielihyvän kokemuksia ihmisen on vaikea olla onnellinen. Toinen on hyvä elämä. Hyvä elämä on omien vahvuuksien käyttämistä ja osallisuutta yhteisössä. Onnellinen voi todeta, että vahvuuteni ovat olleet hyvän palveluksessa.

Kolmas tekijä on merkityksellinen elämä. Nature tiedelehdessä jokunen viikko sitten julkaistun artikkelin mukaan altruismi, toisten auttaminen ja tukeminen, johtaa mitattavasti onnellisuuden tunteeseen. Kun yhteisö ja yksilöt, Sinä ja minä yhdessä ja erikseen, pidämme huolta läheisistämme ja lähimmäisistämme ja pyrimme heidän elinehtojensa turvaamiseen, kaikki hyötyvät.

Den fjärde och klart viktigaste faktorn som påverkar lyckan är mängden sociala kontakter och deras intensitet. Neljäs onnellisuuden tekijä on sosiaalisten siteiden määrä ja intensiivisyys. Onnellisella ihmisellä on ystäviä. Osallistuminen ja yhdessäolo tuovat sitä elinvoimaa, jota tarvitsemme, kun meitä väistämättä jossain vaiheessa elämää kohtaavat sairaus, suru ja kärsimys. Pitäkäämme siis kiinni hyvistä ystävistä. Kring oss behöver vi människor, vänner, make eller maka och familjemedlemmar som ger oss livskraft. För att vara lycklig, ta alltså vara på dina goda vänner.

Kun nyt toivotamme toisillemme Onnellista Uutta Vuotta 2014, luottakaamme siihen, että me yhteisönä voimme turvata perusedellytykset kansalaisten onnellisuudelle. Mutta samalla toivotamme toisillemme mielihyvän kokemuksia, elämää hyvän palveluksessa, merkityksellistä elämää ja erityisesti hyviä ystäviä.

Jag önskar Dig och dina nära, och oss alla tillsammans, ett lyckligt nytt år! Toivotan Sinulle ja läheisillesi, ja meille kaikille yhdessä, Onnellista Uutta Vuotta!