Pentti Huovinen

Vanhat artikkelit

ANNA ÄÄNESI HYVÄÄN HOITOON - Mitä se on?


Tässä lyhyesti ajatuksiani ja mielipiteitäni poliittisista kysymyksistä eduskuntavaalien 2007 alla.

Kuva Nousiaisista Palvelukeskus Henriikan seniorien päiväpiiristä. Mukana oli yli 100 kuulijaa.

Verotus?

Uskon, että verokannan maltillinen alentaminen lisää edelleen yhteiskunnan tuottavuutta ja verotuloja. Vaikka verotuksen taso on laskenut, verokertymä on koko ajan kasvanut. Vuonna 2003 verotulot ja maksut olivat 64 miljardia ja 2005 jo 69 miljardia euroa.

Työ ja yrittäjyys?

Työn tekemisen ja vastaanottamisen pitää olla aina kannattavaa! Yrittäjyydestä on tehtävä nykyistä houkuttelevampi vaihtoehto. Perusteettomista pätkätöistä on päästävä eroon.

Perheet?

Yksityisen hoitotuen tasoa ja kotihoidon tukea tulee nostaa. Perheneuvolajärjestelmä on saatava koko maan kattavaksi ja monialaiseksi. Lasten kotihoitoa on suosittava ja päivähoidon ryhmäkokoja on pienennettävä. Lapsilisät on sidottava indeksiin.

Eläkeläiset?

Kansaneläkettä on nostettava 20 eurolla kuukaudessa. Eläkeläisten verotuksen alentaminen palkansaajien tasolle on toteutettava. Eläkkeiden indeksien on otettava huomioon vahvemmin hintojen nousu ja hoitokulut. Omaishoitajien asemaa on vahvistettava.

Terveydenhuolto?

Kansalaisilla on perustuslaillinen oikeus saada tarvitsemansa terveyspalvelut.

- Oman lääkärin valinta ja luottamuksellinen potilas-lääkärisuhde muodostavat hoidon perustan.

- Terveyskeskuksiin on saatava toimiva maksusetelijärjestelmä erikoislääkäripalvelujen ostamiseksi yksityissektorilta.

- Kelan sairaanhoitokorvauksia on nostettava, jotta ihmisillä on tasavertaiset mahdollisuudet hakeutua erikoislääkärin ja hammaslääkärin vastaanotoille.

- Terveydenhoitopalveluja ei voida tuottaa ilman ammatillisesti osaavia työntekijöitä. Heidän asemansa on turvattava.

Liikunta?

Liikuntamahdollisuudet tulee tarjota kaikille kansalaisille, mutta erityisesti nuorille. Ylipaino on vakava uhka terveydelle ja liikunta on olennaisen osa sen torjumista.

Kunta- ja palvelurakenneuudistus?

Kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa tärkeää on löytää kullekin kunnalle paras ratkaisu. Pakkoliitokset eivät saa olla ensisijainen tie, koska ne ovat lopullisia ratkaisuja eikä niitä voida helposti enää purkaa.

Koulutus ja sivistys?

Koulujen ja korkeakoulujen opetusresurssit on turvattava. Tutkimuksen tason nostaminen edellyttää lisäpanostuksia. Koulutusta pitää ohjata työmarkkinatilanteen mukaan.

Opintotuki?

Opintorahan korottaminen 15 prosentilla on välttämätön toimenpide.

Maatalous?

Maanviljelijöiden ja maatalousyrittäjien tulot ovat parin viime vuoden aikana laskeneet dramaattisesti. Emme tule toimeen ilman kotimaista maataloutta. Ei kiinteistöveroa maa- ja metsätalousmaalle!

Ydinvoima?

Suomen sähköntuotannon takaamiseksi ja elinkeinoelämän sähköntarpeen turvaamiseksi tarvitsemme kuudennen ydinvoimalan.

Ilmastonmuutos?

Ydinenergia on tärkeä osa ilmastonmuutosta torjuvaa energiapolitiikkaa. Energian kulutuksen järkeistäminen on myös välttämätöntä.

Itämeri ja saaristo?

Itämeren ja saaristomeren saastuminen on kaikin keinoin pysäytettävä. Saariston kulkuyhteydet ja kalastuksen mahdollisuudet on turvattava.

Kulttuuri?

Kulttuuri on hyvinvointiyhteiskunnan olennainen osa. Ilman monipuolisia musiikki- ja kulttuuriharrastusmahdollisuuksia Varsinais-Suomeen ei saada osaajia.

NATO?

Liittyminen NATOon ei tapahdu seuraavalla hallituskaudella. Olen NATO-myönteinen, kunhan sen kustannukset ja velvoitteet ensin selvitetään.