Pentti Huovinen

Kirjoituksia ja puheita vanhat

Enintään kaksi annosta päivässä ja seitsemän viikossa

Kirjoitus on julkaistu Turun Sanomissa 1.7.2007

Suhtautuminen erityisesti ikääntyvien alkoholin käyttöön on usein vähättelevä. Sanotaan, ettei sitä pidä ottaa vanhalta pois ainoaa iloa. Alkoholiveron alentaminen ja alkoholin saatavuuden paraneminen on merkittävästi lisännyt alkoholin kulutusta.

Kulutus lisääntyy myös niiden parissa, jotka eivät osaa pelätä alkoholiriippuvuuden kehittymistä. Alkoholiriippuvuus kehittyy eläköitymisen jälkeen usein salakavalasti ja lyhyessä ajassa. Hanaviinipakkausten korvatessa pullot lasillisten laskeminen unohtuu helposti.

Alkoholiriippuvuus kaikkine seuraamuksineen on keskeinen kansanterveysongelma. Miehistä 10-13 % kärsii alkoholiriippuvuudesta ja naisillakin ongelma on huolestuttavasti lisääntymässä.

Runsaan alkoholin käytön oireita voivat olla huimaus, kaatuilutaipumus, masennus, muistin heikkeneminen ja ylävatsakivut. Mitä aikaisemmin riippuvuuden kykenee tunnistamaan, sitä todennäköisemmin alkoholin käyttöä voi hallita.

Vastaamalla neljään kysymykseen, voit arvioida onko sinun syytä olla huolissasi alkoholin käytöstäsi:

1. Oletko yrittänyt vähentää alkoholin käyttöäsi ja epäonnistunut siinä?

2. Tunnetko syyllisyyttä alkoholin käytöstäsi?

3. Onko läheisesi tai tuttavasi ilmaissut huolensa tai ärtymyksensä alkoholin käytöstäsi?

4. Käytätkö alkoholia lievittääksesi krapulaa?

Jos vastaat kahteen kysymykseen myöntävästi, sinun on syytä olla huolissasi alkoholiriippuvuuden kehittymisestä. Tällöin paras lääke on ainakin 3-6 kuukauden pituinen tai mieluiten pysyvä täysraittius.

Yhdysvaltain geriatrinen yhdistys on suositellut, että yli 65-vuotiaan ei pitäisi juoda enempää kuin kaksi annosta alkoholia päivässä; se on kaksi 12 senttilitran lasillista mietoa viiniä tai kaksi pulloa keskiolutta. Viikossa annoksia saa olla enintään seitsemän! Kansanterveyslaitoksen mukaan enemmän kuin seitsemän annosta viikossa juo joka kuudes yli 65-vuotias suomalainen.

On tärkeää, että myös ikääntyvien alkoholin käyttöön kiinnitetään huomiota. Yhdysvalloissa tehdyssä seurantatutkimuksessa terveydenhuollossa asiaan oli puututtu vain joka sadannen riskiryhmään kuuluvan yli 60-vuotiaan kanssa. Siksi kaikissa terveydenhuollon toimipisteissä tulisi olla tietoa iäkkäiden alkoholin käytön vaaroista, esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriön Otetaan selvää!-esite.

Peukalosääntö on: yli 65-vuotiaille enintään kaksi annosta alkoholia päivässä ja enintään 7 annosta viikossa. Eikä tämän sääntö ole hassumpi meille nuoremmillekaan.

Pentti Huovinen

Kirjoittaja on turkulainen professori ja Kansanterveys-lehden päätoimittaja.