Pentti Huovinen

Kirjoituksia ja puheita vanhat

Erikoislääkärien palvelut kaikille

Koko lääkärinurani eli 25 vuoden ajan monilla on sairaaloiden osastoilla makuutettu potilaita ihmisarvoa alentavasti käytävällä, päivähuoneissa ja liinavaatevarastoissa. Onpa joissain sairaaloissa, kuten TYKS:ssä, käytäväpaikat olleet numeroituja!

Käytävällä kaikkien silmien alla pitäisi parantua, odottaa hoitotoimenpiteitä, levätä, syödä ja tehdä tarpeensa. Ystäväni meksikolainen puoliso erikoistuu Suomessa lääkäriksi. Hän kertoi, ettei edes Meksikon julkisissa sairaaloissa tilanne ole yhtä huono kuin eräissä Suomen sairaaloissa.

Muutama sairaala on jo ottanut käyttöön vuodeosastojen laatujärjestelmät. Hyvän sairaalahoidon kriteerit on saatava voimaan kaikkialla Suomessa. Kun yksityisiä palvelun tarjoajia kilpailutetaan, laatujärjestelmä on olennaisen osa kilpailutusta. Yksityisiä myös valvotaan tiukasta, kunnallisia sairaaloita ei juuri lainkaan.

Hoidon oikea porrastus on toteutettava pitämällä huolta kuntien mahdollisuuksista tarjota iäkkäille kuntalaisille heidän tarvitsemansa oikean hoitopaikka.

Iäkkäiden arvostus lisää terveyttä

Uusimpien tieteellisten tutkimusten perusteella toimet, joilla osoitetaan arvostusta iäkkäille ihmisille, parantavat merkitsevästi heidän toimintakykyään ja turvallisuuden tunnetta. Lisäksi he voivat fyysisesti paremmin.

Iäkkäiden ihmisten kotona asumista on voimakkaasti tuettava. Vanhainkodeissa on edistettävä iäkkäiden kodinomaista hoitoa. Laatujärjestelmien myötä saadaan kriteerit hyvälle hoidolle ja ohjeet hoitajien riittävästä määrästä.

Yhteiskunta on vastuussa korvatulehduskierteistä!

Alle 3-vuotiaille on annettava oikeus pienryhmähoitoon tai perhepäivähoitoon. Yksi ja kaksivuotiaat sairastavat tavattomasti. Pienissä päivähoitoryhmissä sairastuvuus on alle puolet suurempiin päivähoitoryhmiin verrattuna. Siirtymällä perhepäivähoitoon ja pieniin päivähoitoryhmiin voidaan estää jopa 200 000 välikorvatulehdusta.

Peräti 40 % vanhempien työstä poissaoloista johtuu lapsen sairaudesta. Tämän päälle tulevat vielä poissaolot niiden tautien takia, jota lapsi on tartuttanut vanhempiinsa. Voidaankin arvioida, että yli puolet lasten vanhempien poissaoloista johtuu lasten sairauksista. On hämmästyttävää, etteivät työnantajat ole ymmärtäneet puuttua tähän asiaan. Onhan sillä tavaton taloudellinen merkitys.

Jos jollain työpaikalla sairastavuus olisi samaa luokka kuin päivähoidossa, työpaikka olisi aikoja sitten suljettu. Miksi lapset ovat aikuisiin nähden eriarvoisessa asemassa?

Erikoislääkärien palvelut kaikille

Parhaiten toimivissa terveyskeskuksissa lääkärit voivat antaa potilaalle maksusetelin erikoislääkärikäyntiä tai erikoistutkimuksia varten. Jopa puolet terveyskeskusten potilaista tarvitsisi erikoislääkärin konsultaatiota jossain hoidon vaiheessa.

Erikoislääkärin antamat arviot ja ohjeet auttavat terveyskeskuslääkäriä järkevämpään työntekoon. Samalla terveyskeskusten aikaa vapautuu terveyden edistämiseen, joka on niiden perustehtävä ja olennainen tekijä, jos Suomi aikoo taata kansalaisilleen tulevaisuudessa terveemmän elämän.

Erikoislääkärikonsultaation mahdollisuus avosektorilla vähentää myös paineita sairaaloissa. Sairaalat voivat keskittyä omien potilaittensa hoitoon.