Pentti Huovinen

Kirjoituksia ja puheita vanhat

Etsi terveystietoa luotettavista lähteistä

Internet on kiistämättä tiedon aarreaitta, josta löytää hetkessä mitä tahansa terveystietoa. Aarteiden löytäminen on kuitenkin hankalaa, sillä mistä tietää, kuka on oikeassa ja kuka väärässä.

Viime vuonna Nottinghamin yliopistosairaalan lastenlääkärit arvioivat internetin tarjoamia vastauksia pienten lasten vanhempien mieltä askarruttaneisiin kysymyksiin, jotka liittyivät rokotuksiin, rintaruokintaan, nukkuma-asentoon ja vihreän oksennuksen merkitykseen. Tutkituista 500:sta ensimmäisenä esille tulleesta nettisivusta noin puolet ei antanut apua esitettyyn kysymykseen. Väärää tietoa tarjosi joka kymmenes sivusto. Neljä kymmenestä sivustosta tarjosi tutkijoiden mukaan kutakuinkin asiallista ja oikeaa apua. Riski mennä harhaan oli siis melkoinen.

x x x

Tärkeintä on tietää, kuka terveystietoa jakaa. Lääkärien kirjoittama ja yleishyödyllisten järjestöjen tuottama tieto on yleensä luotettavaa. Lääkärivala velvoittaa lääkäreitä pidättäytymään tutkitussa tai muuten hyväksytyissä hoitokäytännöissä. Joidenkin järjestöjen ongelmana on piilokaupallisuus, jossa jokin kaupallinen toimija rahoittaa järjestön toimintaa. Järjestöjen rahoituspohjan pitäisi tämän vuoksi olla helposti löydettävissä internet-sivuilla.

Toinen tärkeä asia on ajantasaisuus. Internet sisältää runsaasti vanhentunutta informaatiota. Terveystietoa jakavalla organisaatiolla pitää olla kyky ja halu päivittää internet-sivuillaan olevaa tietoa. Toisaalta uusin tutkimustieto ei välttämättä ole aina potilaan kannalta käyttökelpoista tietoa. Hoitokäytäntöjen muuttaminen edellyttää useita samansuuntaisia hyvin tehtyjä tutkimuksia. Siksi uutta terveystietoa arvioitaessa on hyvä pitäytyä kokeneiden ja osaavien lääkärien tulkintaan.

x x x

Joitakin vuosia sitten sain olla mukana perustamassa internet-lääkärikirjaa, Lääkärikirja Duodecimia. Olin ehtinyt kirjoittaa parikin tietokirjaa, kun Werner Söderström Oy:n tietokirjajohtaja otti yhteyttä ja ehdotti lääkärikirjan kirjoittamista. Lääkäriseura Duodecimin kokeneiden asiantuntijalääkäreiden kanssa otimme haasteen vastaan. Vuonna 2006 julkaistiin WSOY:n Suomalainen Lääkärikirja. Sopimuksen mukaan Lääkäriseura Duodecimin sai julkaista kirjan myös internetissä.

Tänään Lääkärikirja Duodecim on laajalti terveytietoa sisältävän terveyskirjasto.fi-sivuston sydän. Terveyskirjasto-palvelun kehitystyössä ovat olleet mukana julkiset terveydenhuollon toimijat, kuten Kansanterveyslaitos (nykyisin THL), Kuntaliitto, sairaanhoitopiirit, Sitra sekä sosiaali- ja terveysministeriö. Terveyskirjasto.fi on avoin kaikille suomalaisille. Pelkästään tämän vuoden tammikuun aikana Terveyskirjaston verkkosivuilla käytiin yli miljoona kertaa.

Mikään internet-sivusto ei kuitenkaan korvaa lääkärin vastaanottoa. Diagnoosia tehdessään lääkäri esittää yleensä myös sellaisia kysymyksiä, joita ei itse ole tullut edes ajatelleeksi internetiä selatessa. Taudinmääritykseen tarvitaan lisäksi aina lääkärin tekemä kliininen tutkimus sekä usein myös laboratorio- ja röntgentutkimuksia.

Internetistä ei siis ole lääkäriksi. Siksi oma lääkäri on lopulta aina paras ja luotettavin terveystiedon lähde. Häntä kannattaa kuunnella!