Pentti Huovinen

Kirjoituksia ja puheita vanhat

Hengen pelastava tarkistuslista

Kaupassa käynnistä ei tahdo tulla mitään ilman kauppalistaa. Jos luottaa pelkkään muistiin, aina jotain tuppaa unohtumaan. Muuallakin elämässä käy joskus niin, että unohtaa jonkun tärkeän asian. Sitä sitten vaan ollaan ilman tai jotenkin paikkaillaan. Aina tehtyä virhettä ei kuitenkaan voi korjata. Sellainen paikka on esimerkiksi lentokoneen ohjaamo. Mutta on niitä muitakin.

Runsas vuosi sitten Harvardin kirurgian professori Atul Gawande tutkimusryhmineen julkaisi tutkimuksen leikkauksissa käytettävistä tarkistuslistoista. Tutkimuksen julkaisemisen jälkeen ne on otettu laajalti käyttöön. Esimerkiksi Britanniassa kaikki 167 sairaanhoitopiiriä käyttävät nyt leikkausten yhteydessä tarkistuslistaa.

x x x

Professori Gawanden tutkimus tehtiin kahdeksassa sairaalassa eri puolilla maailmaa. Muistilistan toimivuutta testattiin lähes 8000 leikkauksessa. Listalla oli parikymmentä kohtaa, joista osa tarkistettiin ennen leikkausta, osa leikkauksen aikana ja osa leikkauksen jälkeen.

Ennen leikkausta piti varmistua niinkin yksinkertaisista asioista kuin potilaan nimestä, onko hänellä allergioita, mitä piti leikata ja kummalta puolelta kehoa. Verenhukan korvaamiseen tarvittavat nesteet piti tuoda paikalle ennen leikkausta. Lista muistutti myös, että leikkausinfektioita estävä antibioottihoito piti antaa oikeaan aikaan, jotta leikkaushetkellä antibioottipitoisuus haavassa olisi optimaalinen. Kun leikkaus lopetettiin, käytetyt instrumentit, neulat, sideharsotaitokset ja muut tarvikkeet piti laskea huolellisesti.

Tarkistuslistan käyttöönotto vähensi leikkauskomplikaatioiden määrän 11 prosentista 7 prosenttiin. Haavainfektioiden määrä putosi lähes puoleen, 6,2 prosentista 3,4 prosenttiin. Ja mikä tärkeintä leikkauskuolleisuus puoliintui 1,5 prosentista 0,8 prosenttiin. Vaikka tutkimuksessa eri maiden sairaaloita ei voitukaan tunnistaa, lopputulemaksi jäi, että niin kehitysmaiden kuin kehittyneidenkin maiden leikkausturvallisuus parani merkitsevästi. Koko maailman tasolle laskettuna puhutaan miljoonista vältetyistä komplikaatioista ja kuolemista.

x x x

Professori Gawande pitää muistilistoja tärkeänä apuna kaikissa tilanteissa, jotka ovat monimutkaisia tai joissa työskennellään tiimissä. Tosin Harvardissa ajateltiin ensin, ettei huippusairaala mitään muistilistoja tarvitse. Nyt listat ovat olleet käytössä kaksi vuotta. Ne ovat vähentäneet komplikaatioita mutta myös säästäneet kirurgeja. Työhön on tullut lisää varmuutta ja stressi on vähentynyt. Samalla on saatu kaivattuja tuumaustaukoja, kun listoja on tsekattu.

Tuore Britannian lääkärilehti kertoo tarkistuslistojen vähentäneen kuolemantapauksia peräti 15 prosentilla myös muualla sairaanhoidossa kuten aivoveritulpan, sydäninfarktin ja kroonisen keuhkoahtaumataudin hoidossa. Täsmällisempään suuntaan ollaan siis menossa kaikkialla terveydenhuollossa.

Googlaamalla ”tarkistuslista” tai ”muistilista” tulee suuri määrä erilaisia elämänalueita, joilla listoja käytetään. Aina ja kaikkialla ei tietysti voi käyttää muistilistaa. Mutta hankalissa ja paljon muistia vaativissa tilanteissa ajan kanssa syntynyt kokemus ja tieto kannattaa koota tarkistuslistalle.

PS! Professori Gawande on kirurgin työn ohella myös kolumnisti ja kirjailija. Hän on julkaissut muistilistaa käsittelevän populaarin kirjan The Checklist Manifesto; why do we need checklists? Kirjaa ei tiettävästi ole saatavissa suomenkielellä. Ainakaan vielä.

Kolumni on julkaistu 9.4.2010 ilmestyneessä Pulssilehdessä ja on löydettävissä internet-sivulta Pulssilehti. Lehti on ilmestynyt myös Turun Sanomien liitteenä 11.4.2010.