Pentti Huovinen

Kirjoituksia ja puheita vanhat

Hiljainen kriisi!

Kirjoitus on julkaistu Kansanterveys-lehdessä nro 2/2008 14.2.2008

Kaksi vuotta sitten Yhdistyneiden kansakuntien (YK) yleiskokous päätti, että vuosi 2008 on International Year of Sanitation eli kansainvälinen sanitaation vuosi (http://esa.un.org/iys/ap.shtml). Sanitaatiolle ei suomenkielessä ole hyvää vastinetta, mutta sillä tarkoitetaan hygieniaa ja puhdistusta ja tässä tapauksessa erityisesti vesi- ja käymälähygieniaa.

YK:n yleiskokous muistuttaa, että joka päivä kuolee 42 000 ihmistä puutteellisen hygienian takia. Turvallista juomavettä vailla on edelleen 1,1 miljardia ihmistä. Mutta peräti 2,6 miljardia ihmistä elää vailla kunnollisia käymälöitä ja viemäröintiä ja heistä 980 miljoonaa on lapsia.

Asia ei ole yhdentekevä, sillä huonot hygieniaolosuhteet tekevät tyhjäksi muut terveyden edistämiseksi tehdyt toimenpiteet. Käsienpesuun liitettynä käymälähygienian parantaminen vähentäisi suolistoinfektioihin liittyvää kuolleisuutta jopa kahdella kolmanneksella.

x x x

WHO on oikeutetusti huolissaan tilanteen huonosta kehityksestä. Järjestön perustamisasiakirjassa vuonna 1948 painotetaan vesi- ja käymälähygieenisiä toimenpiteitä osana kestävää kansanterveystyötä.

Kuluneiden 60 vuoden aikana WHO on pyrkinyt toimimaan etulinjassa parannettaessa juomaveden saatavuutta ja käymälöiden rakentamista. Kansainvälistä juomaveden ja käymälähygienian vuosikymmentä vietettiin 1980 - 1990.

Vuonna 2002 päätettiin Johannesburgissa Etelä-Afrikassa pidetyssä kokouksessa parantaa käymälähygieniaa niin, että ilman alkeellisimpia käymäläolosuhteita elävien ihmisten määrä saadaan puolitettua vuoteen 2015 mennessä. Ongelma on, että jos ohjelma etenee nykyistä vauhtia, vuonna 2015 on edelleen 2,4 miljardia ihmistä vailla kunnollista vesi- ja käymälähygieniaa.

Tehostetun ohjelman toteuttaminen maksaa arviolta 10 miljardia dollaria vuodessa. Kyse on lopulta tahdosta. Tarvittava summa on vähemmän kuin yksi prosentti maailman sotilasmenoista, kolmasosa maailmassa pullovesiin kulutetusta rahamäärästä ja yhtä paljon kuin Euroopassa käytetään vuosittain jäätelöön.

x x x

Käymälähygienia liittyy voimakkaasti naisten ja lasten asemaan. Käymälöiden puuttuminen altistaa naiset ja lapset väkivallalle. YK:n yleiskokous toteaa, että puhtaat, turvalliset ja yksityisyyttä suojelevat käymälät ovat tärkeitä erityisesti tyttöjen kasvatuksessa. Kun tytöt saavat mahdollisuuden turvalliseen käymälähygieniaan, siitä hyötyy koko yhteiskunta. Tytöt kun ovat tulevaisuuden äitejä ja lasten kasvattajia.

Vesi- ja käymälähygienian parantaminen on tärkeä terveydellinen ja sosiaalinen tavoite. Se on hyvinvoivan yhteiskunnan perusta ja edellytys kestävälle kehitykselle. Tämä maailmanlaajuinen hiljainen kriisi on nyt nostettava estradeille.

Pentti Huovinen

päätoimittaja

Kansanterveys-lehti