Pentti Huovinen

Kirjoituksia ja puheita vanhat

Hiljainen kriisi

Maanantaina 7.4. 2008 vietettiin Maailman terveyspäivää. Tänä vuonna päivä on tavallista juhlavampi, sillä Maailman terveysjärjestön, WHO:n, perustamisesta on kulunut 60 vuotta. YK:n yleiskokouksen päätöksellä vuosi 2008 on myös International Year of Sanitation eli kansainvälinen sanitaation vuosi. Sanitaatiolle ei suomenkielessä ole hyvää vastinetta, mutta sillä tarkoitetaan hygieniaa ja puhdistusta ja tässä tapauksessa erityisesti vesi- ja käymälähygieniaa.

YK muistuttaa, että joka päivä kuolee 42 000 ihmistä puutteellisen hygienian takia. Turvallista juomavettä vailla on edelleen 1,1 miljardia ihmistä. Mutta peräti 2,6 miljardia ihmistä elää vailla kunnollisia käymälöitä ja viemäröintiä ja heistä 980 miljoonaa on lapsia. Monissa maailman maissa elämä on kuin jatkuvaa Nokian vesikatastrofia. Tai oikeastaan paljon pahempaa!

Asia ei ole yhdentekevä, sillä huonot hygieniaolosuhteet tekevät tyhjäksi muut terveyden edistämiseksi tehdyt toimenpiteet. Käsienpesuun liitettynä käymälähygienian parantaminen vähentäisi suolistoinfektioihin liittyvää kuolleisuutta jopa kahdella kolmanneksella.

YK on oikeutetusti huolissaan tilanteen huonosta kehityksestä. Ongelma on, että jos sanitaatio-ohjelma etenee nykyistä vauhtia, vuonna 2015 on edelleen 2,4 miljardia ihmistä vailla kunnollista vesi- ja käymälähygieniaa. Tehostetun ohjelman toteuttaminen maksaa arviolta 10 miljardia dollaria vuodessa. Tarvittava summa on vähemmän kuin yksi prosentti maailman sotilasmenoista, kolmasosa maailmassa pullovesiin kulutetusta rahamäärästä ja yhtä paljon kuin Euroopassa käytetään vuosittain jäätelöön.

Käymälähygienia liittyy voimakkaasti naisten ja lasten asemaan. Käymälöiden puuttuminen altistaa naiset ja lapset väkivallalle. YK:n yleiskokous toteaa, että puhtaat, turvalliset ja yksityisyyttä suojelevat käymälät ovat tärkeitä erityisesti tyttöjen kasvatuksessa. Kun tytöt saavat mahdollisuuden turvalliseen käymälähygieniaan, siitä hyötyy koko yhteiskunta. Tytöt kun ovat tulevaisuuden äitejä ja lasten kasvattajia.

Vesi- ja käymälähygienian parantaminen on tärkeä terveydellinen ja sosiaalinen tavoite. Se on hyvinvoivan yhteiskunnan perusta ja edellytys kestävälle kehitykselle. Kaikkien juhlien keskellä tämä hiljainen kriisi halutaan myös nostaa esille.

Pentti Huovinen

Kolumni on julkaistu uusisuomi.fi nettilehdessä 4.4.2008