Pentti Huovinen

Kirjoituksia ja puheita vanhat

Kuntatalouden sopeuttaminen - osa I

Turun peruspalvelulautakunta ja johtavat virkamiehet kävivät 10.3. koko päivän kestäneessä seminaarissa läpi hallinnonalan suunnitelmia ja taloutta.

Peruspalvelulautakunnassa vallitsee hyvä henki. Turulla on hyviä johtavia virkamiehiä, joilla on kykyä, näkemystä ja energiaa hoitaa kaupunkimme asioita. Siksi hymy huulessa.

Kuntatalouden vyönkiristys on alkanut. Turun alijäämäinen budjetti viime vuodelta ei lupaa hyvää tuleville vuosille.

Nyt ollaan toteuttamassa tilikauden ensimmäisiä supistuksia. Lienee kuitenkin selvää, että uusiin supistuksiin tulee tarve viimeistään elo-syyskuussa, kun nähdään missä jamassa kaupungin talous todella on.

Turun kaupunginvaltuusto saa käsiinsä ensimmäisiä suunnitelmia 38 miljoonan euron supistamisohjelmasta maanantaina 23.3.2009. Silloin on tarkoitus käydä lähetekeskustelua seuraavan viikon valtuuston kokousta varten. Maanantaina 30.3. tehdään sitten leikkauspäätökset.

Kaupungin hallintokunnat ovat valmistelemassa supistuksia lähinnä virkamiesten toimin. Lautakunnat eivät nopean aikataulun takia ehdi käsitellä supistusohjelmia yksityiskohtaisesti.

Peruspalvelulautakunnalla oli mahdollisuus keskustella asiasta yhteisessä koko päivän kestäneessä seminaarissa 10.3. Sosiaali- ja terveyssektorille on asetettu laskennallinen tavoite 15,2 miljoonaa euroa, mikä on 3,1% kokonaismenoista ilman sairaanhoitopiirin menoja.

Millä keinoin supistukset tällä kierroksella toteutetaan. Reseptissä on rajoituksia matkustamiseen, koulutukseen ja hankintoihin. Lisäksi henkilöstön toivotaan vaihtavan lomarahoja vapaaseen ja käyttävän talkoovapaita. Eniten mietityttää harkinnanvaraisten yhteisöavustusten supistaminen 200 000 eurolla. Monen järjestön toimintaan vähennys iskee kovalla kädellä.

Supistuksiin liittyy myös muunlaisia ongelmia. Turulla on jatkuva pula työvoimasta sosiaali- ja terveyssektorilla. Toisaalta pitäisi rekrytoida osaavaa henkilöstöä lisää ja toisaalta pitäisi vähentää palkkoihin kohdistuvia paineita.

Meneillään on myös toiminnan perusrakenteiden muutoksia, joista tärkein on koko sosiaali- ja terveyssektorin yhdistäminen. Sen antamat säästöt tulevat aikaisintaan 2010 ja sen jälkeen. Näitä rakennemuutoksia ei saa katkaista säästöillä. Tulevinakin vuosina pitää säästää ja siksi rakenteelliset muutokset ovat välttämättömiä.

Kunnallisveron nostoon ei voida mennä ilman talouden sopeuttamistoimia. Yhden veroäyrin vaikutus Turun talouteen on runsaat 20 miljoonaa euroa. Veroäyriä ei pidä lähteä korottamaan, ellei taloutta ole tervehdytetty. Muutoin nekin parikymmentä miljoonaa euroa on kohta syöty.

Vaikkeivät supistukset vielä tällä hetkellä olennaisesti uhkaa terveyspalveluja, tällainenkin aika voi olla edessä. Mutta mennään eteenpäin askel askeleelta ja varaudutaan henkisesti tuleviin haasteisiin. Nousukauden alkaessa - toivottavasti jo parin vuoden sisällä - Turun talous on ainakin käyty tarkasti läpi.