Pentti Huovinen

Kirjoituksia ja puheita vanhat

Kuntauudistukset pitää toteuttaa vapaaehtoisin järjestelyin

Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta velvoittaa kunnat vasta selvittämään mahdollista yhteistyötä. Mihin laki johtaa, on jätetty seuraavan eduskunnan ratkaistavaksi.

Uudistuksen perimmäisenä tarkoituksena on kansalaisten hyvinvoinnin turvaaminen siten, että kuntien vastuulla olevat palvelut tarjotaan rakenteellisesti ja taloudellisesti riittävän vahvoissa yksiköissä.

Kuntalaisten on kaikissa olosuhteissa voitava vaikuttaa päätöksentekoon. Mahdolliset kuntauudistukset pitää toteuttaa vapaaehtoisin järjestelyin. Kaikkialla ei tarvitse tehdä kuntarakenteen uudistuksia, ja siksi huomion pitäisi keskittyä palvelurakenteen uudistamiseen.

Suomen demokraattinen järjestelmä käsittää niin valtion kuin kuntienkin hallinnon. Näissä molemmissa on kansan valitsemat edustajat. On oikeutettu kysymys, onko valtiollisella päätöksenteolla tarkoitus ajaa yli kansan valitsemien kuntaedustajien.

Kuntaliitokset väistämättä kaventavat erityisesti reuna-alueille jäävien kuntien mahdollisuuksia päättää omista asioistaan. Taloudelliset pakotteet, mm. uhkaus valtionavustusten leikkaamisesta, ovat samanlaista kunnallisen demokratian kaventamista kuin pakkoliitokset.

Uuden lain hyvä puoli on, että kunnat ovat erittäin vilkkaasti ryhtyneet suunnittelemaan yhteistoimintaa eri sektoreilla.

On myös muistettava, että jos kuntaliitoksia tehdään, paluuta entiseen ei enää ole. Siksi uudistuksessa ei saa pitää liiallista kiirettä.