Pentti Huovinen

Kirjoituksia ja puheita vanhat

Mikään päivähoito ei ole ilmaista!

Jokaiselle perheelle tulisi luoda mahdollisuudet valita lapselleen sopiva päivähoitomuoto. Pienryhmähoitoa tulee tarjota erityisesti alle 3-vuotiaille, koska sairastavuus välikorvatulehduksiin ja ripulitauteihin on pienryhmissä merkittävästi vähäisempää kuin suurissa ryhmissä.

Lapset tuovat perheisiin iloa ja toivoa, joka heijastuu koko yhteiskuntaan. Lastenhoidon asiantuntijat ovat jo pitkään olleet huolissaan päivähoidon tilasta, erityisesti suurista hoitoryhmistä kasvatuksellisten syiden takia.

Suuret päivähoitoryhmät ovat infektioiden tehosekoittimia. Jos aikuiset saisivat työhönsä liittyen saman määrän infektioita kuin lapset päivähoidossa, asiaan olisi aikoja sitten puututtu lakisääteisesti.

Välikorvatulehdukset lisääntyvät

Välikorvatulehdusten määrä on parinkymmenen vuoden aikana lisääntynyt yli 60 %. Eniten korvatulehduksia on alle 3-vuotiailla lapsilla. Vähintään neljä korvatulehdusta sairastaneiden määrä on kolminkertaistunut. Yksi- ja kaksivuotiaista lapsista 60 % saa vuosittain ainakin yhden antibioottikuurin. Moni heistä saa 5 ellei peräti 10 antibioottikuuria.

Suurissa päivähoitoryhmissä korvatulehduksen riski on 2-3–kertainen pienryhmähoitoon verrattuna. Yhdeksänkymmentäluvun alussa tehty lakimuutos, joka salli alle 3-vuotiaiden oikeuden päivähoitoon, nosti kitarisaleikkausten ja korvien putkitusten määrää peräti kolmasosalla. Tämä johtuu siitä, että yhä useammat alle 3-vuotiaat hoidettiin suurissa päivähoitoryhmissä ja saivat korvatulehduskierteen.

Korvatulehdus muuttaa kuullun puheen muminaksi

Korvatulehdus laskee lapsen kuuloa 30 desibeliä, mikä tarkoittaa sitä, että tavallinen puhe muuttuu muminaksi. Jos alle 3-vuotiaalla on useita korvatulehduksia, niiden on todettu johtavan keskittymisen ja puheen ymmärtämiseen heikkenemiseen sekä huonompaan lukutaitoon ja selviytymiseen matemaattisissa aineissa. Vaikka riski ei ole kovin suuri, korvatulehdusten tavaton yleisyys lisää näiden vaivojen kansanterveydellistä merkitystä.

Lasten päivähoito on yksi tärkeimmistä virusten leviämisreiteistä koko yhteiskuntaan, siis myös muualle kuin lapsiperheisiin. Lasten rokottamisen tiedetään vähentävän lasten infektioiden lisäksi myös iäkkäiden infektioita!

Kuka laskisi infektioiden aiheuttamat lisäkustannukset?

Peräti 40 % lapsiperheiden vanhempien työstä poissaoloista johtuu lapsen sairaudesta. Olen ihmetellyt sitä, etteivät työnantajat ole suureen ääneen vaatineet muutoksia päivähoitoon. Miksi lasten sairastaminen jätetään pelkästään terveydenhuollon kontolle?

Kaikille alle 3-vuotiaille on annettava mahdollisuus hoitoon 4-5 lapsen pienryhmissä, perhepäivähoidossa tai kotona. Näin joka vuosi säästetään lapset lukemattomilta välikorvatulehduksilta, korvatulehduskierteiltä ja antibioottikuureilta.

Sairauksien vanhemmille ja terveydenhuollolle aiheuttamia kustannuksia ei ole laskettu. Jos infektioiden kustannukset lisättäisiin päivähoitomaksuun, saataisiin siihen roima korotus. Puhumattakaan sairastamisen aiheuttamasta psyykkisestä taakasta.

Monet perheet tarvitsevat erityistukea

Monet perheet tarvitsisivat kotipalvelua jo heti lapsen syntymän jälkeen mutta erityisesti vaikeissa tilanteissa, joista hyvä esimerkki on lapsen koliikkikivut.

Perheiden monialainen tukeminen on tärkeä näkökohta. Haasteellinen tilanne on monikkoperheillä eli perheillä, joissa on kaksoset, kolmoset tai jopa neloset. Usein nämä lapset ovat syntyessään olleet pienipainoisia ja heillä on saattanut olla hoitoa tarvitsevia vaivoja. Useamman pikkuvauvan hoitaminen samaan aikaan on haasteellinen tilanne useiden vuosien ajan. Nämä perheet tarvitsevat kotipalvelun apua.

Yhteenveto

Lapsia kotonaan hoitavaa ei tule rangaista tarjoamalla muille ilmaista päivähoitoa kodin ulkopuolella, vaan kaikkia päivähoitomuotoja tulee tukea. Riittävä yksityisen hoidon tuki on tärkeä valinnanvapautta lisäävä tekijä.

Pentti Huovinen