Pentti Huovinen

Kirjoituksia ja puheita vanhat

Nyt tehdään päätöksiä lasten ja nuorten terveydestä

Lasten kasvatus on haastava tehtävä. Taloudelliset huolet sekä työ- ja perhe-elämän ongelmat vaikuttavat vanhempien kykyyn huolehtia lasten hyvinvoinnista ja terveellisistä elämäntavoista. Vanhempiin kohdistuu paineita lasten ja nuorten taholta. Monet vanhemmat ovat kuulleet selityksen: ”Mutta kun kaikki tekevät niin.” Yksin on vaikea vastustaa yleistä välinpitämättömyyttä. Ja kaiken tämän päälle tulevat vielä mainonnan luomat houkutukset.

x x x

Suomalaiset ovat nyt terveempiä kuin koskaan. Tähän on ollut vaikuttamassa viime vuosikymmeninä laajalla rintamalla tapahtunut ravintotottumusten muuttuminen ja tupakoinnin väheneminen. Kun samalla sairauksien hoito on tehostunut, työikäisen väestön sairastuvuus ja kuolleisuus on vähentynyt. Miten tälle suotuisalle kehitykselle käy tulevaisuudessa, riippuu olennaisesti lastemme ja nuortemme terveydestä.

Kansanterveyslehti käsitteli viimeisessä numerossaan (7/2008) lasten ja nuorten ravitsemusta ja liikuntaa. Kenellekään ei liene uusi asia, että lapset lihovat. Ravitsemuksessa on korjattavaa, mutta niin on myös liikkumisessa. Katso vaikka pihalle. Eivät kouluikäiset enää leiki siellä samaan tapaan kuin ennen, vaikka omaehtoinen leikki olisi parasta liikuntaa. Jos nykyinen meno jatkuu, on kansamme kohta niin sairasta, että se vaikuttaa yhteiskunnan tuottavuuteen.

Ylilääkäri Anneli Pouta muistutti artikkelissaan vanhempien tukemisen tärkeydestä. Apua tarvitsevien perheiden tunnistaminen varhaisessa vaiheessa ja riittävän tuen ja ohjauksen tarjoaminen äitiys- ja lastenneuvolassa sekä kouluterveydenhuollossa on ensiarvoisen tärkeää. Useissa tämän lehden artikkeleissa korostetaan, että pienten lasten painonhallintaan vaikutetaan nimenomaan vanhempien kautta. Tulevan sukupolven kansansairauksien ravintoperäisiä riskitekijöitä määritellään lapsiperheiden keittiöissä. Lapsena opitut ruokailutottumukset ovat varsin pysyviä.

Asiantuntijat kuitenkin painottavat, että vanhemmat tarvitsevat tuekseen neuvolaa, koulua ja terveydenhuoltojärjestelmää. Erityisasemassa ovat kuntien päättäjät ja virkamiehet. Heidän päätöksensä ratkaisevat, miten kunnat tukevat terveellisiä ravintotottumuksia ja elintapoja perheissä. Mutta myös elinkeinoelämän tule tuntea vastuuta lasten ja nuorten ravitsemuksesta samaan tapaan kuin ympäristön tilasta.

Perusterveydenhuollossa terveyden edistäminen on liian usein unohtunut kokonaan. Mutta myös lasten ja nuorten tilanteen toivoisi nousevan esille vaalikeskusteluissa. Perheiden tukeminen ja kunnallinen yhteistyö on todettu toimivaksi ratkaisuksi. Kysymys ei ole aina edes rahasta vaan asian tiedostamisesta. Pian valittavat kunnalliset luottamushenkilöt päättävät osaltaan siitä, kuinka sairas Suomi tulevaisuudessa on.

Pentti Huovinen

PS! Lihavuuskeskustelussa on syytä pitää mielessä myös kolikon kääntöpuoli. Nuoret tytöt ovat herkkiä suhtautumisessa omaan kehoonsa. Laihdutusaikeita on tavattu jopa 10-vuotiailla normaalipainoisilla pojilla.