Pentti Huovinen

Kirjoituksia ja puheita vanhat

On aika suojella myös nuoria

Lasten suojelu on yhteiskunnan perustehtäviä. Haluamme, että lapsemme kasvavat turvallisissa oloissa ja heidän terveydestään pidetään huolta. Lasten terveyden puolesta onkin tehty suuria investointeja. Toisen maailmansodan jälkeen rakennettiin kattava neuvolajärjestelmä, vaikka samaan aikaan rutiköyhä Suomi maksoi Neuvostoliitolle sotakorvauksia.

Perheiden pahoinvointi ja syrjäytyminen ovat erityisesti lasten ja nuorten ongelma. Jo nyt sosiaalihuoltolaki velvoittaa järjestämään perheneuvontaa kasvatus- ja perheasioissa. Perheneuvoloita on Suomessa noin 130 ja niitä ylläpitävät pääasiassa kuntien sosiaali- ja terveystoimet. Perheneuvolatoiminnan vahvistaminen tuntuukin luontevimmalta tavalta estää ennalta ongelmien syntymistä. Toiminnan tulee olla monialaista, sillä neuvoloiden asiakkaat tarvitsevat myös lastenpsykiatrista hoitoa ja lastensuojelullisia toimenpiteitä.

Lasten välikorvatulehduksiin on pitkään haettu ratkaisuja. Vaikka jo 25 vuotta on tiedetty, että suurissa päivähoitoryhmissä infektiosairastuvuus on 2-3-kertainen pienryhmiin verrattuna, muutosta ryhmäkokoihin ei ole saatu. Suomen lapset sairastavat vuosittain ainakin 500 000 välikorvatulehdusta. Lähes kaksi kolmesta alle 3-vuotiaasta saa vuosittain ainakin yhden antibioottikuurin, osa jopa 10 kuuria vuodessa.

Infektiot vaikuttavat koko perheeseen. Lasten vanhempien työstä poissaoloista 40 % johtuu lasten sairauksista. Pienryhmähoidolla voidaan tavoitella jopa 200 000 välikorvatulehduksen vähennystä vuosittain. Ainakin kaikille alle 3-vuotiaille pitäisi tarjota hoito 4-5 lapsen hoitoryhmissä.

Ympäristö on täynnä vaativaa seksiä. Nuorilta vaaditaan seksuaalisia suorituksia, vaikka niihin ei olla mitenkään kypsiä. Gynekologi Riitta Heikkilä toteaa Kansanterveyslehdessä (7/2006) osuvasti, että tärkeintä tuntuvat olevan voimakkaat elämykset ja oma tyydytys. Pysyvän parisuhteen mallia saa julkisuudesta hakemalla hakea. Ylilääkäri Dan Apter pitää oikeutettuna nuorille suunnattuja omia, erityisiä palveluita. Nämä palvelut pitää järjestää niin, että nuori osataan niissä kohdata. Nuori on saatava kokemaan itsensä hoidon ja suojaamisen arvoiseksi. Kohdistetun seksuaalikasvatuksen vaikuttavuudesta on Apterin mukaan runsaasti positiivista näyttöä. Dosentti Mika Salminen kertoo, että miesten riski saada hiv-tartunta ei ole Suomessa koskaan ollut yhtä suuri kuin tällä hetkellä. Eivätkä klamydialuvutkaan ole laskussa. Päinvastoin.

Kaikki keinot on otettava avuksi lasten ja nuorten suojelemiseksi. Kunnallista neuvola- ja kouluterveydenhuoltoa on siksi vahvistettava ja seksuaaliterveyden osuutta lasten ja nuorten terveyden edistämisessä pitää vahvistaa. Tällä ei ole merkitystä vain seksitautien ehkäisyssä vaan myös tasapainoisessa kasvussa.

Aiheellisesti kysytään, mistä rahat? Rutiköyhä Suomi teki lastenneuvolat. Siksi raha tuntuu kummalliselta esteeltä, sillä tänään Suomi on rikkaampi kuin koskaan!