Pentti Huovinen

Vanhat artikkelit

Pandemian torjunta on asetettava etusijalle

Turun kaupungin peruspalvelulautakunta käsitteli uudelleen ylimääräisessä kokouksessaan 19.8. sosiaali- ja terveyssektorin lomautusten peruuttamista.

Viikkoa aikaisemmin lautakunta oli yksimielisesti päättänyt perua lomautukset. Kaupunginhallitus kuitenkin palautti asian uudelleen valmisteltavaksi.

Se edellytti, että lautakunta lomautuksia siirtämällä saavuttaa kaupunginvaltuuston 30.3.2009 päättämät säästötavoitteet kaupunginhallituksen 8.6.2009 hyväksymin rajauksin, siten että palvelut tuotetaan kaikissa tilanteissa lainsäädännössä asetettujen velvoitteiden mukaisesti turvaten influenssa A (H1N1v)-pandemian edellyttämät toimenpiteet.

Kaupunginhallituksen päätös tarkoittaa, että pandemia hoidetaan ensin. Tämä on viisas linjaus, sillä olemme historiallisen vaikeassa tilanteessa, jossa taloudellinen lama ja pandemia osuvat päällekkäin.

Työttömyys kasvaa ja toimeentulotukea tarvitsevien määrä lisääntyy. Samalla pandemia lisää sairastuvuutta ja vähentää tuottavuutta. Vaikka Turku painii talousongelmien kanssa, lähdemme onneksi vielä varsin vauraina tähän taisteluun.

Lautakunnalle tuodussa esityksessä ehdotettiin aikaisemmin tehdyn päätöksen mukaisesti sosiaali- ja terveyssektorin henkilökunnan lomautusten peruuttamista, mutta sillä poikkeuksella, että varhaiskasvatuksen toimialan eli päivähoidon lomautuksia ei peruttu. Jo aikaisemmin päätetty, että nämä lomautukset toteutetaan joulun aikaan. Tosin silloinkin lomautukset voidaan toteuttaa vain, jos lasten vanhemmat vapaaehtoisesti luopuvat lakisääteisestä oikeudesta lastensa päivähoitoon.

Varhaiskasvatuksen toimialan lomautuksia voidaan pitää kaupunginhallituksen päätöksen vastaisena, sillä sen mukaan menettelemällä pandemian hoitaminen velvoitteiden mukaisesti häiriintyisi merkittävästi. Yhdysvaltalaisten tutkimusten mukaan suhteellisesti suurin sairastuvuus H1N1v-pandemian aikana on osunut juuri 0-4 -vuotiaisiin.

Kun päivähoidon syyskausi on nyt alkanut, sairastuvuus alkaa lisääntyä niin lapsissa kuin hoitohenkilöstössäkin parin viikon sisällä. Pandemian torjuntaohjeiden mukaan hoitajien pitää jäädä ensioireiden ilmetessä pois töistä.

Vaikka hoitajia ei olekaan tarkoitus lomauttaa pandemian aikana, lomautuspäätöksen ollessa voimassa sijaisten ottaminen päivähoitoon hidastuu ja vaikeutuu olennaisesti lakiteknisten seikkojen takia. Tämä johtaa kestämättömään tilanteeseen, jossa päivähoitoa ei voida turvata lainsäädännön velvoittamalla tavalla. Jo nyt päivähoidossa painitaan liian suurten ryhmien kanssa ja hoitajia ei ole kaikkialla riittävästi.

Pandemian torjunta on asetettava etusijalle ja tiedetään, että se aiheuttaa väistämättä kustannuksia. Säästötalkoiden aika on pandemian jälkeen.