Pentti Huovinen

Kirjoituksia ja puheita vanhat

Parisuhteen mallia saa hakea

Nuorten sosiaaliset ja terveydelliset erot ovat yhteiskunnassamme kasvamassa. Suurin osa nuorista voi hyvin, mutta huonosti voivien määrä lisääntyy ja heidän syrjäytymisensä syvenee. Asiaan on juuri nyt välttämättä kiinnitettävä huomiota, sillä jokainen päivä ilman toimenpiteitä vie tilannetta huonompaan suuntaan.

Maailman johtaviin lasten kehityksen tutkijoihin kuuluva professori Lea Pulkkinen Jyväskylän yliopistosta kertoi Lääkäripäivillä hämmästyttävistä tutkimustuloksista. Hänen mukaansa lasten puberteetti varhentuu, jos perheestä puuttuu biologinen isä. Puberteetin varhentuminen taas on tunnettu ongelmakäyttäytymisen riskitekijä. Biologisen isän läsnäolo rauhoittaa lapsen hormonaalista kehitystä. Näin pojille ei tule varhaista miehistymisen odotusta. Biologisen isän läsnäolo torjuu myös tyttöjen varhaisia seksuaalisia kokeiluja.

Isällä ja äidillä on siis mitattavissa oleva vaikutus niin lapsen fyysiseen kuin psyykkiseenkin kehitykseen. Maalaisjärjellä ajatellen näin tietysti pitääkin olla, sillä miksi Luoja muutoin olisi luonut ihmistä naiseksi ja mieheksi. Yhteiskunnan - siis meidän - tulee voimakkaasti tukea sitä, että perheet voisivat hyvin ja pysyisivät ehjinä. Kaikkia yhteiskunnallisia päätöksiä pitäisi katsoa perheen näkökulmasta. Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, että yksinhuoltajat jätettäisiin oman onnensa nojaan. Päinvastoin! Tutkimustulokset johtavat väistämättä myös siihen johtopäätökseen, että yksinhuoltajien kasvatustyötä tulisi erityisesti tukea. Sen sijaan olisin hyvin pidättyväinen tekemään päätöksiä samaa sukupuolta olevien henkilöiden adoptio-oikeudesta tai hedelmöityshoidoista.

x x x

Perheiden pahoinvointi ja syrjäytyminen heijastuvat lasten ja nuorten kehitykseen. Ongelmana on, miten päästä auttamaan perheiden tilannetta. Ratkaisuna tarjottu perheneuvolatoiminnan tuntuva vahvistaminen ja erityisesti pienten lasten perheiden tuki tuntuu luontevimmalta tavalta puuttua syrjäytymiseen. Perheneuvoloita toimii Suomessa jo toistasataa, mutta useimpien resurssit ovat riittämättömät.

Perheneuvoloiden toiminnan tulisi olla monialaista, sillä noin kolmasosa neuvoloiden asiakkaista tarvitsee lastenpsykiatrista hoitoa ja osa myös lastensuojelullisia toimenpiteitä. Tutkimukset osoittavat, että parhaiten lapsen kehitykseen voidaan vaikuttaa, jos lapsen ja perheen tilanteeseen päästään puuttumaan jo ennen lapsen kouluikää. Tässä iässä puuttuminen ehkäisee myöhempää syrjäytymistä. Kuntien pitäisi tarttua tähän haasteeseen, sillä jo nyt sosiaalihuoltolaki velvoittaa järjestämään perheneuvontaa kasvatus- ja perheasioissa. Ajoissa aloitettu ja tuloksellisesti osoitettu toiminta on pitkällä aikavälillä varmasti myös taloudellisesti kannattavaa.

x x x

Yhteiskuntamme on täynnä vaativaa seksiä. Nuorilta vaaditaan seksuaalisia suorituksia, vaikka niihin ei olla mitenkään kypsiä. Gynekologi Riitta Heikkilä totesi hiljattain osuvasti Kansanterveyslehden haastattelussa (7/06), että tärkeimpänä keskustelussa tuntuvat olevan voimakkaat elämykset ja oma tyydytys. Hänen mukaansa pysyvän parisuhteen mallia saa julkisuudesta hakemalla hakea. Jos parisuhteen mallia ei kukaan muu tarjoa, eikö kirkon pitäisi huutaa parisuhteen puolesta! Onkin nurinkurista, että kirkossa mieluummin keskustellaan samaa sukupuolta olevien liittojen siunaamisesta kuin perheen aseman vahvistamisesta.

Pentti Huovinen

Lääkäri, professori

Kirjoitus julkaistu Sanansaattaja-lehdessä 31.1.2007