Pentti Huovinen

Kirjoituksia ja puheita vanhat

Sosiaaliturvan kummallisuus - unihäiriöinen lapsi otetaan huostaan!?

Palasin juuri kotiin Turun peruspalvelulautakunnan yleisjaoston kokouksesta. Siellä puhuttiin yhdestä kaupungin palvelujen kummallisuudesta.

Asetus neuvolatoiminnasta, kouluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten terveydenhuollosta astui voimaan 1.7.2009. Asetus edellyttää neuvolatoimintaan uudentyyppistä perhevalmennusta ja ennaltaehkäisevää perhetyötä.

Uniongelmainen vauva on monen nuoren perheen painajainen. Pitkään jatkuessaan vauvan heräily ja valvominen näännyttää nuoren parin, puhumattakaan yksinhuoltajasta, taikka siitä, että perheessä on useampia lapsia, jotka vaativat äidin huomion vauvan nukkuessa päivisin.

Neuvolat kyllä neuvovat, mutta aikoinaan tarjolla ollutta kotiapua ei enää ole tarjolla.

"Unikoulu" on kyllä Turussa tarjolla, mutta vasta jos lapsi otetaan huostaan!!! Lapsen huostaanotto tarkoittaa sitä, että viranomaiset ottavat lapsen vanhemmilta pois, koska he eivät osaa lasta hoitaa tai lapsi on muutoin vaarassa.

Tämän kuultuaan vanhemmat eivät ymmärrettävästi enää halua edes puhua loppuunpalamisestaan. Väsyneet vanhemmat jatkavat yrittämistään.

Eikö asetus ennaltaehkäisevästä perhetyöstä koskekaan vanhempien uupumusta, joka ilman muuta haittaa vauvan hoitoa?

Tässä olisi oiva paikka palvelusetelin käytölle. Tilanteissa, joissa vanhemmat ovat uupuneet, heille tarjottaisiin palveluseteli lapsen tilapäisen hoidon hankkimiseksi tai lapsen saamiseksi unikouluun.