Pentti Huovinen

Kirjoituksia ja puheita vanhat

Suuri ryhmä riski lapsen terveydelle

Kirjoitus on julkaistu Helsingin Sanomien mielipidesivulla 24.9.2006

Vuonna 2006 arvioidaan jälleen syntyvän yli 60 000 lasta. Edellinen syntyvyyspiikki oli 1992, jolloin syntyi yli 65 000 lasta. Lapset tuovat perheisiin iloa ja toivoa, joka heijastuu koko yhteiskuntaan. Tilanne ei kuitenkaan ole aivan näin auvoinen.

Lastenhoidon asiantuntijat ovat olleet huolissaan päivähoidon heikosta tilasta kasvatuksellisten syiden takia. En voi kuitenkaan olla tuomatta esiin lasten tavatonta infektiosairastuvuutta. Suuret päivähoitoryhmät ovat infektioiden tehosekoittimia.

Jos aikuiset saisivat työhönsä liittyen saman määrän infektioita kuin lapset päivähoidossa, asiaan olisi aikoja sitten puututtu lakisääteisesti.

Välikorvatulehdusten määrä on parinkymmenen vuoden aikana lisääntynyt yli 60 %. Vähintään neljä korvatulehdusta sairastaneiden määrä on kolminkertaistunut. Yksi- ja kaksivuotiaista lapsista 60 % saa vuosittain ainakin yhden antibioottikuurin. Moni heistä saa 5 ellei peräti 10 antibioottikuuria.

Antibioottien haitoista kertyy koko ajan lisätietoa. Näitä haittoja tutkiessani en voi kuitenkaan muuta kuin toivoa hartaasti, ettei kukaan joutuisi käyttämään antibiootteja turhaan. Siksi on tehtävä kaikki lasten infektiosairastuvuuden vähentämiseksi.

Tavallisin syy antibioottihoitoon on välikorvatulehdus, joita on Suomessa vuosittain ainakin 500 000.

Eniten korvatulehduksia on alle 3-vuotiailla lapsilla. Tulehdusten lisääntymisen tärkein syy on lisääntynyt päivähoito kodin ulkopuolella.

Suurissa päivähoitoryhmissä korvatulehduksen riski on 2-3–kertainen pienryhmähoitoon verrattuna. Yhdeksänkymmentäluvun alussa tehty lakimuutos, joka salli alle 3-vuotiaiden oikeuden päivähoitoon, nosti kitarisaleikkausten ja korvien putkitusten määrää peräti kolmasosalla. Tämä johtuu siitä, että yhä useammat alle 3-vuotiaat hoidettiin suurissa päivähoitoryhmissä ja saivat korvatulehduskierteen.

Korvatulehdus laskee lapsen kuuloa 30 desibeliä, mikä tarkoittaa sitä, että tavallinen puhe muuttuu muminaksi. Jos alle 3-vuotiaalla on useita korvatulehduksia, niiden on todettu johtavan keskittymisen ja puheen ymmärtämiseen heikkenemiseen sekä huonompaan lukutaitoon ja selviytymiseen matemaattisissa aineissa. Vaikka riski ei ole kovin suuri, korvatulehdusten tavaton yleisyys lisää näiden vaivojen merkitystä.

Peräti 40 % vanhempien työstä poissaoloista johtuu lapsen sairaudesta. Tämän päälle tulevat vielä lapsen vanhempiin tartuttamat infektiot. Voidaankin arvioida, että yli puolet lasten vanhempien poissaoloista johtuu lasten sairauksista. Hämmästyttävää on, etteivät työnantajat ole puuttuneet tämän ilmiselvään epäkohtaan.

Toisen maailmansodan jälkeen rutiköyhä Suomi maksoi sotakorvauksia Neuvostoliittoon ja rakensi samaan aikaan kattavan neuvolajärjestelmän. Se huolehtii äideistä raskausaikana ja seuraa tarkasti lasten varttumista.

Nyt Suomi on rikkaampi kuin koskaan, mutta päivähoitojärjestelmää ei haluta korjata. Katson, että yhteiskunta on suuressa vastuussa lasten korvatulehduksista ja korvatulehduskierteistä.

Päivähoitolakia uudistettaessa on ainakin kaikille alle 3-vuotiaille annettava mahdollisuus hoitoon 4-5 lapsen pienryhmissä tai perhepäivähoidossa. Kun sama toimenpide ulotetaan myös vanhempiin ikäryhmiin, voidaan joka vuosi säästää lapset jopa 200 000 välikorvatulehdukselta.

Yhteiskunnassamme kaikki tapahtuu sen mukaan kuinka suuri huuto on. Sairaat lapset tai väsyneet vanhemmat eivät jaksa huutaa. Sydämestäni toivon, että saan rinnalleni satoja huutavia eduskuntavaaliehdokkaita. Lasten päivähoidon tila on nostettava sairaaloiden ja vanhainkotien ongelmien rinnalle eduskuntavaalien tärkeimpien aiheiden joukkoon.

Pentti Huovinen, erikoislääkäri, professori

Suomen Akatemian varttunut tutkija

Turku