Pentti Huovinen

Kirjoituksia ja puheita vanhat

Tavoitteena Suomen paras kävelykeskusta

Turun kaupunginvaltuusto on tekemässä merkittävää päätöstä Turun keskustan kehittämisestä. Tähän ratkaisuun kuuluu yhtenä osana autojen paikoitustilojen rakentaminen maan alle. Keskustelussa on jäänyt vähemmälle, että paikoitusongelman ratkaiseminen antaa mahdollisuuden luoda Turkuun Suomen paras kävelykeskusta.

Käsiteltävänä oleva kaava sallii Yliopistonkadun muuttamisen torin kohdalta kävelykaduksi sekä mahdollistaa kävely- ja pyöräilypainotteisen keskustan kehittämisen erityisesti jokirantaan päin. Kauppiaskadun päähän sijoittuva Kirjastosilta ja kaupungintalon viereen suunniteltu Fortunakortteli ovat osa tätä keskustan ja jokirannan kehittämistä.

Virkamiesvalmistelun mukaan toriparkki vähentää ydinkeskustan korttelien autoliikennettä, kun paikoitus haetaan suoraan toriparkista. Wiklundin ja Turun Sanomien korttelien keskelle rakennettavaksi ehdotettujen parkkitalojen sijaan näitä kortteleita voidaan nyt kehittää asukkaiden ja elinkeinoelämän lähtökohdista.

Nyt ehdotettu kaava ei koske vain pysäköintilaitosta vaan samalla luodaan maanalainen yhteys toria ympäröivien korttelien välille. Tämä sallii esteettömän liikkumisen toria ympäröivien korttelien välillä. Varsinkin syksyn sateilla ja talvella tällä on suuri merkitys. Ensimmäiseen maanalaiseen kerrokseen on kaavoitettu myös liiketiloja.

Pelkkä torin kannen uudistaminenkin vaatii maanalaisia ratkaisuja; torikaupan jätehuolto, sähkön ja veden saanti turvataan vain maanalaisella rakentamisella. Kun ratkaisu parkista on tehty, samalla voidaan uudistaa torin kioskirakennukset, joihin sijoitetaan mm. torikaupan sosiaalitilat. Rakennustyön ajaksi torikauppa ei lopu, vaan sitä voidaan siirtää osin kävelykadulle.

Torin alla oleva savimaa on haastava rakennuskohde. On kuitenkin muistettava, että myös toria ympäröivissä kortteleissa on tehty vastaavanlaisia maanalaisia rakennustöitä. Useamman vuoden rakennusaika ei ole helppoa aikaa. Sama on kuitenkin käyty läpi monissa kaupungeissa, erityisesti Helsingissä, jonka keskusta oli pitkään rakennustyön alla. Nyt kaikki ihailevat Kampin linja-autoasemaa ja keskustan maanalaisia liiketiloja ja esteetöntä liikkumista.

Torialueen esillä olevan kaavan hyväksyminen vahvistaa merkittävällä tavalla Turun keskustan vetovoimaa ja kilpailukykyä ulkopuolella olevien suurten liikekeskusten paineessa. Mutta ennen kaikkea kaavan hyväksyminen antaa mahdollisuuden Suomen parhaan kävelykeskustan luomiselle.