Pentti Huovinen

Kirjoituksia ja puheita vanhat

Terveydenhuolto pääteemana - haastattelu Koroiset-lehdessä

Koroiset-lehti on taidolla tehty kaunpungiosalehti.

Keskiaukeamalla haastateltiin alueen kuntavaaliehdokkaita.

Koroisten, Räntämäen, Halisten, Orikedon ja Metsämäen alueella ilmestyy hieno Koroiset-lehti. Lehti Lehteä julkaisee laaja yhteistyörengas, jossa on mukana alueen tärkeimpiä toimijoita. Ks. www.koroinen.fi

Koroiset-lehti haastatteli viime numerossaan alueen kunnallis-vaaliehdokkaita.

Kysymykseen Mitkä asiat ovat lähellä sydäntäsi kunnallisessa päätöksenteossa? vastasin seuraavasti:

Turku on Suomen arvokkain ja hienoin kaupunki. Mitä muut ajattelevat Turusta, riippuu pitkälti meistä itsestämme ja kyvystämme toimia yhdessä. Kunnallisen päätöksenteon haasteita ovat poliittisen yhteistyön parantaminen ja kaupungin talouden vakauttaminen. Minulle tärkeitä osa-alueita ovat terveydenhoito, iäkkäämpien kaupunkilaisten palvelut sekä lasten päivähoito. Turku on myös koulu- ja korkeakoulukaupunki. Yhteistyötä kaupunkilaisten ja päätöksentekijöiden kesken pitää tehostaa, varsinkin kaavoituksessa ja ympäristökysymyksissä.

Kaupunkilaisten peruspalveluista tulee pitää huolta. Kun suomalaisilta kysytään, mikä on jokapäiväisen elämän tärkein asia, he vastaavat: terveys. Sairauksien hoidon pitää toimia, mutta terveydenhuollon tärkeimpiä tehtäviä on myös terveyden edistäminen. Iäkkäiden, työikäisen väestön sekä lasten ja nuorten terveyteen voidaan vaikuttaa. Kunnallisilla päättäjillä on tässä työssä erittäin merkittävä osuus.

Olen aina pitänyt eläimistä. Koiraa tai kissaa ei meille lapsiperheeseen hankittu lähinnä allergian pelosta. Hieno asia on, että kiinteistölautakunta on elokuun lopussa ehdottanut määrärahaa Turun eläinhoitolan uusien tilojen rakentamiseksi. Keskustelin tänään eläintensuojeluvalvoja Heidi Leyserin kanssa ja hän pitäisi parhaana vaihtoehtona Lausteen vanhan koulun korjaamista eläinsuojelun tiloiksi. Tärkeää on, että sinne on hyvät kulkuyhteydet. Toivottavasti kaupunginhallitus ja -valtuusto tekevät myönteiset päätökset asiassa viivyttelemättä.