Pentti Huovinen

Kirjoituksia ja puheita vanhat

Turun Kokoomus jakoi luottamushenkilöpaikat - olen tyytyväineni!

Tulin juuri kotiin vajaa tunti sitten päättyneestä kokouksesta, jossa Turun Kokoomus jakoi luottamushenkilöpaikkojaan. Kokouksessa oli erittäin hyvä henki ja pohjatyö paikkojen jakamiseksi oli tehty perusteellisesti. Siitä kiitos Petteri Orpolle, joka nyt jättää valtuustoryhmän puheenjohtajan tehtävät,sekä hänen johtamalleen työryhmälle.

Ennen luottamushenkilöpaikkojen jakamista päätettiin Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtajistosta. Puheenjohtajaksi valittiin Minna Arve. Minut ja Maija Perho valittiin varapuheenjohtajiksi. Paikka suurimman valtuustoryhmän puheenjohtajistossa on merkittävä tehtävä Turun politiikassa.

Peruspalvelulautakunnan jäsenen ja sen yleisen osaston varapuheenjohtajan paikka pitävät minut kiinni terveys- ja sosiaaliasioissa, jotka ovat minulle tärkeitä.

x x x

Turun kaupungin luottamuspaikkojen lisäksi minua tullaan puolueen taholta ehdottamaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin valtuuston puheenjohtajaksi, joka on tärkeimpiä luottamushenkilöitä sairaanhoitopiirissä. Valtuuston puheenjohtajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus sairaanhoitopiirin hallituksen kokouksissa.

Vaikka en saanutkaan aikaisemmin tavoitteinani pitämiäni peruspalvelulautakunnan puheenjohtajan tai kaupunginhallituksen jäsenen paikkaa, voidaan nyt saamiani luottamuspaikkoja pitää tässä tilanteessa ehkä vielä parempana yhdistelmänä.

Tulevan vuoden aikana päivätyöni luonne tulee nimittäin muuttumaan, kun Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta organisoidaan uudelleen. Olen myös kiinnostunut Turun yliopistossa mahdollisesti tarjoutuvista tehtävistä. Myös eurovaalit voivat muuttaa tilannettani, koska olen Kokoomuksen ensimmäinen varakansanedustaja. Tästäkin näkökulmasta nyt tarjoutuneet luottamuspaikat ovat hyviä vaihtoehtoja.

x x x

Tämä kevät on työhön liittyvän järjestötoiminnan kannalta erittäin mielenkiintoinen. Toukokuussa pidetään Helsingin messukeskuksessa yksi suurimpia Suomessa koskaan järjestettyjä kongresseja, Euroopan kliinisen mikrobiologian ja infektiotautien kongressi. Mukaan odotetaan 6000-7000 osallistujaa. Joitakin vuosia sitten sain kutsun toimia kongressin presidenttinä.

Kongressin luento-ohjelma on valmis, ja nyt on käynnissä prosessi, jossa valitaan osallistujien lähettämistä lähes 3000 tieteellisestä tutkimusraportista parhaat kongressissa esitettäviksi. Raporteista tultaneen hyväksymään noin puolet. Raportteja on arvioimassa yli 200 asiantuntijaa eri puolilta Eurooppaa. Ohjelmatoimikunta kokoontuu joidenkin viikkojen kuluttua päättämään, mitkä tutkimusraportit hyväksytään kongressiin. Tässä prosessissa olen tiiviisti mukana.

x x x

On tärkeää tietää kaupunkilaisten jokapäiväisestä elämästä, sen iloista ja ongelmista. Ilman tällaista tietoa saatetaan tehdä päätöksiä, jotka eivät edistä kaupunkilaisten hyvinvointia. Pitäkää yhteyttä.