Pentti Huovinen

Kirjoituksia ja puheita vanhat

Tutkimusta ja opetusta ei ole ilman opiskelijoita

Turun Sanomissa (31.12.) olivat näyttävästi esillä pääministeri Vanhasen teesit korkeakoulujen koulutuksen uudistamiseksi.

Pääministeri Vanhasen ehdottama korkeakoulu-uudistus on varmasti aiheellinen, mutta Vanhasen teesit eivät ottaneet lainkaan huomioon opiskelijoiden asemaa. Päinvastoin. Suomalaisille jatko-opiskelijoille tarkoitetut lukukausimaksut ovat Vanhasen mukaan ”mielenkiintoinen” asia joka ”ensisijaisesti vahvistaa yliopistojärjestelmää”. Jatko-opiskelijoita ovat esimerkiksi väitöskirjatyöntekijät, joilla on suuri osuus tutkimuksen ja erityisesti huippututkimuksen tekemisessä. Tutkijakoulutus on yksi huippututkimusyksiköiden valintakriteereistä.

Olen ohjannut 15 väitöskirjaa ja voin vakuuttaa, että suuri osa väitöskirjatyötä tekevistä elää taloudellisesti hyvin epävarmoissa olosuhteissa ja todellisissa pätkätöissä. Jos tähän päälle lätkäytetään vielä lukukausimaksut, niin johan on ”yliopistojärjestelmää vahvistettu”!

Vanhanen unohti myös opettajien riittämättömän määrän. Joillakin yliopistotasoisen koulutuksen aloilla on jopa 21 opiskelijaa yhtä opettajaa kohden, kun se OECD-maissa on keskimäärin noin puolet tästä. Parhaissa huippuyliopistoissa opiskelijoita on 6 yhtä opettajaa kohden. Emme tarvitse pelkästään huippututkimusta, tarvitsemme myös huippuopetusta.

Yliopiston asemasta puhuttaessa, ei voida ohittaa opiskelijoiden paikalleen jämähtänyttä opintotukea. Vaikka opiskelija ottaisi opintorahan lisäksi opintolainaa, hänellä tuskin on mahdollisuutta hankkia edes periaatteessa kaikkia tarvittavia oppikirjoja. Pidän tilannetta täysin epäoikeudenmukaisena. Mitä järkeä on sijoittaa yliopistoihin, jos samalla niiden tärkeimmät käyttäjät – opiskelijat – eivät taloudelliselta ahdingoltaan pysty täysipainoiseen opiskeluun.

Kansamme menestys ja hyvinvointi on aina perustunut sivistykseen ja osaamiseen. Yliopistojen tutkimuksen ja opetuksen riittävän rahoituksen turvaaminen ja opiskelijoiden jälkeenjääneen opintotukitilanteen korjaaminen ovat välttämättömiä toimenpiteitä. Ilman niitä on turha puhua korkeakoulu-uudistuksesta.

Pentti Huovinen, lääkäri

Turun yliopiston dosentti