Pentti Huovinen

Vanhat artikkelit

Usein esitettyjä kysymyksiä: Miksi ihmeessä lääkäri ja professori asettuu ehdokkaaksi?

Olen ehdokkaana vaaleissa yksinkertaisesti siitä syystä, etten voi katsoa vierestä, miten lapsia, sairaita ja iäkkäitä ihmisiä kohdellaan.

1) Suuret päivähoitoryhmät suosivat infektioiden leviämistä. Jos hoitoryhmät olisivat pienryhmiä, voitaisiin vuosittain estää jopa 200 000 korvatulehdusta. Jos jollain työpaikalla sairastuisi yhtä helposti kuin päiväkodissa, olisi asiaan jo aikoja sitten puututtu!

Huonosti tunnettua on, että jos pikkulasten infektioita vähennetään, vähenevät infektiot koko yhteiskunnassa. Lasten rokottaminen pneumokokkirokotteella vähentää iäkkäiden ihmisten keuhkokuumeita! Ei ole kenellekään meistä yhdentekevää, paljonko lapset sairastavat.

2) Tuhannet sairaat makaavat sairaaloiden käytävillä. Jos joudut TYKS:iin hoitoon sisätautien, kirurgian tai neurologian klinikoille, on käytäväpaikka todennäköinen ensimmäinen sijoituspaikka.

Kun potilaita on ylipaikoilla, niin henkilökunnan työmäärä lisääntyy. Kun hoitajilla on kiire, lisääntyy sairaalainfektioiden riski. Tästä on kaunis tieteellinen näyttö.

3) Iäkkäiden ihmisten laitoshoidon taso vaihtelee Varsinais-Suomessa. Monin paikoin se on esimerkillistä, joissain toisissa paikoissa on vielä paljon parantamisen varaa. Olen kuitenkin huolissani erityisesti avohoidossa olevien vanhusten asemasta. Ellei heillä ole ketään, joka pitää heistä huolta ja tarvittaessa huutaa heidän puolestaan, jäävät he helposti yksin. Yhteiskunnalle on tavattoman paljon kalliimpaa, jos he yhtäkkiä joutuvat laitoshoitoon, kun heitä olisi voinut jo paljon aikaisemmin auttaa pärjäämään kotonaan eikä yhtäkkistä laitoshoidon tarvetta olisi tullut eteen.

Näitä asioita en voi katsoa sivusta! Kyse on lasten, sairaiden ja iäkkäiden ihmisarvosta!