Pentti Huovinen

Kirjoituksia ja puheita vanhat

Vaikeavammaisten avustajat, asuminen ja kuljetuspalvelut

Vaikeavammaisten henkilökohtainen avustajajärjestelmä

Vaikeavammaisten oikeuksia ovat sosiaalinen turvallisuus, itsenäistä elämää tukevien olosuhteiden luominen sekä työ- ja toimintakyvyn edistäminen. Erityisen tärkeää on syrjäytymisen ehkäiseminen ja elämänlaadun turvaaminen parhaalla mahdollisella tavalla. Useimpien vaikeavammaisten kohdalla nämä tavoitteet eivät toteudu ilman henkilökohtaista avustajaa. Vaikeavammaiset henkilöt tarvitsevat henkilökohtaisen avustajan perustuslain takaaman ihmisarvoisen elämän mahdollistamiseksi. Nykyhallitus on unohtanut vaikeavammaisten avustajajärjestelmän kehittämisen. Kyse on vaikeavammaisen ihmisen elämän kannalta tärkeimmästä tukitoimesta.

Asumisen esteetön toteutuminen

Tavoitteena pitää olla asuminen mahdollisimman pitkään kotona tai lähellä tuttuja ihmisiä. Esteellinen rakentaminen estää monien vammaisten henkilöiden asuinpaikan valitsemisen ja siksi sitä voidaan pitää jopa syrjintänä. Erityisesti pientalojen rakentamisessa esteetöntä kulkemista ei oteta riittävästi huomioon. Esteettömän rakentamisen laadulle tulisi kunnissa toteuttaa laatujärjestelmä. Myöskään palveluiden toteutuminen (ostokset, vapaa-aika, koulutus, palveluiden käyttäminen, poliittinen toiminta) ei ole tasa-arvoista esteellisen ympäristön ja rakentamisen ta¬kia.

Kuljetuspalvelu

Vammaispalvelulaki velvoittaa kunnat järjestämään vammaisten kuljetuspalvelun. Sosiaalihuoltolain uudistus vanhusten kuljetuspalveluiden järjestämisestä ohjaa kuljetuspalveluita myös vammaisille. Sellaisten lakien säätäminen, jotka säätelevät työn tai opiskelun ulkopuolelle jäävää harkinnanvaraisen palvelun antamista, on vaikeaa. Kunnilla on suuri itsemääräämisoikeus, ja monissa kunnissa myönnetään palvelut minimimäärän mukaan. Sosiaaliseen kanssakäymiseen, harrastuksiin ja kulttuuriin liittyviä palveluja voitaisiin kyllä harkita liitettäväksi lakiin. Laatujärjestelmien luominen kuljetuspalveluihin auttaa kuntia kehittämään palveluja käyttäjien eduksi. Laatujärjestelmissä asetetaan tavoitteet, niiden toteutumista seurataan järjestelmällisesti ja palveluja korjataan seurannan osoittamien puutteiden mukaan.