Pentti Huovinen

Kirjoituksia ja puheita vanhat

Ympäristö on täynnä vaativaa seksiä - nuoria on suojeltava

Nuorilta vaaditaan seksuaalisia suorituksia, vaikka niihin ei olla mitenkään kypsiä. Gynekologi Riitta Heikkilä toteaa Kansanterveyslehdessä (7/2006) osuvasti, että tärkeintä tuntuvat olevan voimakkaat elämykset ja oma tyydytys. Pysyvän parisuhteen mallia saa julkisuudesta hakemalla hakea.

Samassa lehdessä ylilääkäri Dan Apter pitää oikeutettuna nuorille suunnattuja omia, erityisiä palveluita. Nämä palvelut pitää järjestää niin, että nuori osataan niissä kohdata. Nuori on saatava kokemaan itsensä hoidon ja suojaamisen arvoiseksi. Kohdistetun seksuaalikasvatuksen vaikuttavuudesta on Apterin mukaan runsaasti positiivista näyttöä.

Seksiasioista pitää puhua, sillä miesten riski saada hiv-tartunta ei ole Suomessa koskaan ollut yhtä suuri kuin tällä hetkellä. Eivätkä klamydialuvutkaan ole laskussa. Päinvastoin.

Kaikki keinot on otettava avuksi lasten ja nuorten suojelemiseksi. Kunnallista neuvola- ja kouluterveydenhuoltoa on siksi vahvistettava ja seksuaaliterveyden osuutta lasten ja nuorten terveyden edistämisessä pitää vahvistaa. Tällä ei ole merkitystä vain seksitautien ehkäisyssä vaan myös lasten ja nuorten tasapainoisen kasvun tukemisessa.